intertank_logo
SCANDINAVIAN BY BIRTH

InterTank är ett oberoende lagringsbolag för raffinerade petroleumprodukter, biobränslen och kemikalier. 

 

Vår strävan är att tillhandahålla säkra och pålitliga lagringslösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft
och skapar mervärden. Genom långsiktighet och pålitlighet i kombination med en flexibel och proaktiv organisation med gedigen branscherfarenhet, så tillhandahåller vi trygga och kostnadseffektiva lagringslösningar utifrån våra kunders behov och önskemål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WORLD CLASS BY CHOICE

Terminaler

InterTank bedriver verksamhet i sexton nordiska hamnar och förfogar över totalt

ca 600 000 m3 lagringskapacitet

för flytande bulkprodukter.

 

Ett brett spektrum av produkter hanteras, vari de mest framträdande är raffinerade petroleumprodukter, kemikalier för basindustrin samt olika typer av biooljor. Vår mångsidighet i kombination med en god geografisk täckning gör det möjligt för oss att tillhandahålla contangolagring, lagring för arbitrageaffärer, strategisk lagring samt tillgodose många av den inhemska marknadens behov av lagring och distribution av flytande bulkprodukter.

 

 

 

 

­

Omsorg om den omgivande miljön är en naturlig del av vår företagskultur.

­

Alla anläggningar utvärderas och besiktigas löpande av oss själva samt relevanta myndigheter och vi stödjer och uppmuntrar till investeringar i såväl människor som utrustning och arbetar aktivt med att identifiera och reducera potentiella riskmoment inom verksamheten.

 

 

 

 

 

 

 

Miljö & Hälsa

itank_flower

Verkställande direktör


Fredrik Lilja
Tel: +46 (0)31 49 48 53
Mobiltelefon: +46 (0)709 49 48 72
E-mail: fredrik@itank.se

Representant Storbritannien


Richard Heard
Tel: +44 (0)20 7736 8764
Mobiltelefon: +44 (0)7540 281110
E-mail: richard@itank.se

Affärsutveckling
Asien och Mellanöstern


Mike Beviss
Tel: +65 6876 7189
Mobiltelefon: +65 8181 0209
E-mail: mike@itank.se

Operations Manager


Andreas Lilja
Tel: + 46 (0)31 49 34 60
Mobiltelefon: +46 (0)709 49 48 71
E-mail: andreas@itank.se

Kontakt

itank_mail

Huvudkontor

InterTank Nordic AB
Box 8846
402 71 Göteborg

Besöksadress

InterTank Nordic AB
Flygfältsgatan 16A
423 37 Torslanda

Representationskontor Storbritannien
 

102 Napier Court
Ranelagh Gardens
Fulham
London SW6 3XA England